CÔNG TY TNHH ARO BẢO KHÁNH
  • Giá cà phê trở lại đà tăng (19/08/2020)
  • Thứ hai, Ngày 29/06/2020

    Giá cà phê trở lại đà tăng (19/08/2020)

    Giá cà phê tiếp tục diễn biến bất ngờ khi giá vàng đã vượt mốc 2.000 USD/oz và đồng bạc xanh tiếp tục suy yếu do đàm phán thương mại Trung – Mỹ có khả năng tạm thời bị bế tắc.