CÔNG TY TNHH ARO BẢO KHÁNH

Cà Phê Espresso Là Gì Theo Định Nghĩa Của Người Bản Địa Ý ?

  • 08/07/2020
  • Espresso được người Ý và người Âu châu định nghĩa rất đơn giản: cafe được xay thật mịn – pha bằng áp lực của hơi nước trong nửa phút